top of page

10 နှစ်...

FB_IMG_1668921404820.jpg

ဗန်ကူးဗား၌ ကျွန်ုပ်တို့၏အမျိုးသမီး La Salette ပေါ်ထွန်းခြင်း ၁၇၆ နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်
စက်တင်ဘာ ၁၉၊ ၂၀၂၂

Soerus de la Salette au Canada
IMG-20220921-WA0007
IMG-20220921-WA0008
IMG-20220921-WA0006
IMG-20220921-WA0005
IMG-20220921-WA0000
bottom of page