top of page

Ny Misiôneran'i La Salette dia maniry ny hiaina ao amin'ny fiaraha-monina ny fiovam-po ambaran'izy ireo, amin'ny fanahin'ny hafatry ny Our Lady of La Salette.

Misioneran’i La Salette

Eto amin'izao tontolo izao

Misionera any amin’ny tany 27. Ny orinasa ray aman-dreniny dia any Roma.

bottom of page